Ik voel mezelf geen politicus, maar …

ik zie politiek dan ook als een middel om dichter bij de mensen te komen. Ik voel mezelf geen politicus, maar wel iemand die erg betrokken is bij de maatschappij. Als we in de toekomst in harmonie met elkaar willen leven, dan zullen we veel meer gezamenlijk moeten oppakken. Daarom wilde ik ook graag doorgaan in de gebiedscommissie.

Elkaar accepteren

Elkaar accepteren is belanrijk en dan moet je ook elkaars bijzondere momenten delen. Open staan voor elkaar en voor veranderingen in de maatschappij. Zo doe je iets terug voor de stad die mij zoveel moois heeft gegeven. We kunnen veel van elkaar leren, als je er maar voor open staat. Sociale cohesie verdient nog veel meer aandacht dan ze krijgt. Mensen moeten elkaar leren begrijpen, welke achtergrond je ook hebt.

Bruggen in onze samenleving

En van mijn speerpunten was dat ik bruggen wilde slaan tussen groepen mensen in onze samenleving. Ik had al heel veel contactengehad en heel veel mensen gesproeken, die soms nog nooit een volksvertegenwoordiger van een andere afkomst of cultuur hadden ontmoet.

Daarna ging het heel snel

Ik kwam in 2009 terug van vakantie en werd gebeld ddor een antal actieve bevriende partijleden. Ze vroegen me of ik een gepreek wilde hebben. Dat gesprek heb ik vervolgens gehad. Ik had de ambitie en de motivatie om op de kieslijst voor de deelraad in Kralingen-Crooswijk te willen staan. Daarna ging het heel snel.